Horyzonty- Projekty zakończone - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Horyzonty- Projekty zakończone

Projekty
Archiwum projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie

Projekty zakończone w roku 2023.
1. "Młodzi Strażnicy Ciemnego Nieba" był realizowany zdotacji Fundacji Cemex "Budujemy Przyszłość".
2. "Na Straży Ciemnego Nieba"  był realizowany z dotacji Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Projekty zakończone w roku 2022.
                            
1. "Strażnicy Ciemnego Nieba" (Guardians of Dark Sky) był realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele.

Projekty zakończone w roku 2021.
1.  "Karpackie Gwiezdne Niebo" (Carpathian Starry Sky). Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 r.

Projekty zakończone w roku 2016.


Projekty zakończone w roku 2015.Projekty zakończone w roku 2014.


Projekty zakończone w roku 2013.
 1.   Z patentem na TY- MNISW/Patent Plus.


Projekty zakończone w roku 2012.

Projekty zakończone w roku 2011.

 1. Inno Patent – jako metoda ochrony wynalazków.- MNISW/Patent Plus.
 2. Innowacja Akademicka.- MNISW/Kreator innowacyjności.


Projekty zakończone w roku 2010.

 1. Energo –   Oszczędność wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań systemowych i dobrych   praktyk w Polsce i na Ukrainie.-MSZ/Polska Pomoc Zagraniczna
 2. Innowator Akademicki. -       MNISW/Kreator innowacyjności  


Projekty zakończone w roku 2009.

 1. Eko-energia   - Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych   technologii w tym  dotyczących   odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko – energetycznych. - MSZ/Polska Pomoc Zagraniczna


Projekty zakończone w roku 2008.

 1. Hist.Urban – zintegrowana rewitalizacja historycznych miast dla promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoju. -  Inicjatywa  Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES

Projekty zakończone w roku 2007.

 1. Badanie   stanu i wykorzystania instrumentów finansowych dla innowacyjności w   przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego. -Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach


Projekty zakończone w roku 2006.
 1. Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości. - Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
 2. Wschodnioeuropejska   Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów   Wyszehradzkich” (“Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer,   Capability in Visegrad Countries). - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 3. EKO-BUDOWNICTWO- energooszczędne i ekologiczne budownictwo w transformacji gospodarczej”.- MSZ „Pomoc zagraniczna 2006 – Ukraina”.
Projekty zakończone w roku 2004.
 1. Budowanie Konkurencyjności przez Współpracę Przygraniczną. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie. -Program Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI).


Projekty zakończone w roku 2003.
 1. Integracyjne Centrum TelePracy @LABORA.- Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Phare.Projekty zakończone w roku 2002.
1. Wschodnioeuropejska Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów Wyszehradzkich.- Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Projekty zakończone w roku 2001.
1. Rozwój  gospodarczy w Euroregionie Karpackim. – Fundacja Karpacka.ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści