Horyzonty- Projekty zakończone - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Horyzonty- Projekty zakończone

Projekty
Archiwum projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie

Projekty zakończone w roku 2016.


Projekty zakończone w roku 2015.
 1. W Harmonii z Naturą- promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej- EOG.
 2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez  budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej - RPO WP 2007-2013.
 3. Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i  poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim -MSZ/Polska Współpraca Rozwojowa.Projekty zakończone w roku 2014.


Projekty zakończone w roku 2013.
 1.   Z patentem na TY- MNISW/Patent Plus.


Projekty zakończone w roku 2012.

Projekty zakończone w roku 2011.

 1. Inno Patent – jako metoda ochrony wynalazków.- MNISW/Patent Plus.
 2. Innowacja Akademicka.- MNISW/ Kreator innowacyjności.


Projekty zakończone w roku 2010.Projekty zakończone w roku 2009.

 1. Eko-energia - Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych   technologii w tym  dotyczących   odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko – energetycznych. - MSZ/Polska Pomoc Zagraniczna


Projekty zakończone w roku 2008.

 1. Hist.Urban – zintegrowana rewitalizacja historycznych miast dla promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoju. -  Inicjatywa  Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES

Projekty zakończone w roku 2007.

 1. Badanie   stanu i wykorzystania instrumentów finansowych dla innowacyjności w   przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego. -Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach


Projekty zakończone w roku 2006.
 1. Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości. - Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
 2. Wschodnioeuropejska   Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów   Wyszehradzkich (Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer,   Capability in Visegrad Countries). - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 3. EKO-BUDOWNICTWO- energooszczędne i ekologiczne budownictwo w transformacji gospodarczej.- MSZ Pomoc zagraniczna 2006 – Ukraina.
Projekty zakończone w roku 2004.
 1. Wdrażanie Innowacji w Przedsiębiorstwach Budowlanych. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie. Program Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI).


Projekty zakończone w roku 2003.
 1. Integracyjne Centrum TelePracy @LABORA.- Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Phare.Projekty zakończone w roku 2002.ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści