Horyzonty- Projekty zakończone - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Horyzonty- Projekty zakończone

Projekty
Archiwum projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie

Projekty zakończone w roku 2016.


Projekty zakończone w roku 2015.
 1. W  harmonii z naturą- promocja bioróżnorodności Polski   Południowo-Wschodniej- EOG.
 2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez   budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej - RPO WP 2007-2013
 3. Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i   poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim -MSZ/Polska Współpraca RozwojowaProjekty zakończone w roku 2014.

 1. Eko   Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego    zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk- MSZ/Polska Współpraca Rozwojowa.
 2. Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia   przedsiębiorczości  i współpracy z   Polską celem ożywienia gospodarczego- MSZ/Polska Współpraca Rozwojowa.

Projekty zakończone w roku 2013.
 1.   Z   patentem na TY- MNISW/Patent Plus.


Projekty zakończone w roku 2012.
 1. Rozwój   MŚP Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych,   energooszczędnych technologii- MSZ/Polska Współpraca Rozwojowa
 2. Rozwój MŚP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o   wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii- MSZ/Polska Współpraca Rozwojowa
 3. Akademia Innowacji- MNISW/Kreator innowacyjności.

Projekty zakończone w roku 2011.

 1. Akademia   Innowacji.- MNISW/Kreator innowacyjności.
 2. Inno Patent – jako metoda ochrony wynalazków.- MNISW/Patent Plus.
 3. Innowacja Akademicka.- MNISW/Kreator innowacyjności.


Projekty zakończone w roku 2010.

 1. Energo –   Oszczędność wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań systemowych i dobrych   praktyk w Polsce i na Ukrainie.-MSZ/Polska Pomoc Zagraniczna
 2. Innowator Akademicki. -       MNISW/Kreator innowacyjności  


Projekty zakończone w roku 2009.

 1. Eko-energia   - Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych   technologii w tym  dotyczących   odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko – energetycznych. - MSZ/Polska Pomoc Zagraniczna


Projekty zakończone w roku 2008.

 1. Hist.Urban – zintegrowana rewitalizacja historycznych miast dla promocji policentrycznego i zrównoważonego rozwoju. -  Inicjatywa  Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES

Projekty zakończone w roku 2007.

 1. Badanie   stanu i wykorzystania instrumentów finansowych dla innowacyjności w   przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego. -Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach


Projekty zakończone w roku 2006.
 1. Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości. - Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
 2. Wschodnioeuropejska   Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów   Wyszehradzkich” (“Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer,   Capability in Visegrad Countries). - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 3. EKO-BUDOWNICTWO- energooszczędne i ekologiczne budownictwo w transformacji gospodarczej”.- MSZ „Pomoc zagraniczna 2006 – Ukraina”.
Projekty zakończone w roku 2004.
 1. Budowanie Konkurencyjności przez Współpracę Przygraniczną. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie. -Program Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI).


Projekty zakończone w roku 2003.
 1. Integracyjne Centrum TelePracy @LABORA.- Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Phare.Projekty zakończone w roku 2002.
1.„Wschodnioeuropejska Polityka Innowacji i Transferu Technologii oraz możliwości krajów Wyszehradzkich”- Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Projekty zakończone w roku 2001.
1. Rozwój  gospodarczy w Euroregionie Karpackim. – Fundacja Karpacka.ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści