Projekt „Uchwalmy to” - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Uchwalmy to”

Projekty
Stowarzyszenie Horyzonty było partnerem w projekcie pt. "Uchwalmy TO", realizowanym przez Warszawskie Stowarzyszenie Wola Zmian.

Celem projektu UCHWALMY TO było przeprowadzenie pierwszej lokalnej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na szczeblu dzielnicowym oraz wypracowanie zestawu dobrych praktyk dla kolejnych inicjatyw możliwych do przeprowadzenia również w innych miastach Polski.Projekt był współfinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści