Projekt "Samborzanie mają głos" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Samborzanie mają głos"

Projekty
Projekt Samborzanie mają głos- pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor. 2016.


Projekt pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” był realizowany na Ukrainie, w obwodzie lwowskim w mieście Sambor.

Celem projektu było wzmocnienie samorządności i demokracji lokalnej opartej na dialogu i konsultacjach społecznych oraz praktyczne wyrabianie nawyków mieszkańców miasta Sambor w współdecydowaniu o wydatkowaniu części środków z budżetu samorządu lokalnego. Projekt przyczynił się do wzrostu zaangażowania mieszkańców Sambora w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu partycypacyjnego we współpracy z lokalnym samorządem.
Projekt skierowany był do przedstawicieli administracji lokalnej Sambora, w szczególności urzędników zajmujących się kwestiami budżetowymi oraz współpracą ze społeczeństwem obywatelskim, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i organizacji młodzieży.

Realizacja projektu obejmowała 3 etapy:
I etap Wprowadzenie do założeń budżetu partycypacyjnego – część informacyjno-edukacyjna
to  m.in.: prace przygotowawcze w Rzeszowie i Samborze, konferencja prasowo-informacyjna, szkolenia dla przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie planowania i wdrażania budżetu obywatelskiego, wizyta grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych w Rzeszowie, opracowanie przewodnika wdrażania budżetu obywatelskiego zawierającego przykłady modelu budżetów partycypacyjnych w Europie, przykładowe inwestycje sfinansowane z budżetu obywatelskiego, etapy tworzenie budżetu partycypacyjnego, poczynając od składania wniosków przez mieszkańców, weryfikację projektów i głosowanie aż do ogłoszenia wyników i monitoringu stopnia realizacji wybranych zadań.

II etap Opracowanie modelu działań i przeprowadzenie pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego – cześć praktyczna objęła:
Opracowanie modelu budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie pilotażowej edycji oraz realizację projektu wybranego przez mieszkańców Sambora.

III etap Prezentacja wyników działań obywatelskich obejmował
Okrągły Stół w Samborze - prezentacja wyników pilotażowej edycji budżetu partycypacyjnego z udziałem przedstawicieli miast partnerskich Sambora. oraz wizytę studyjną w Czerkasach grupy roboczej ds. budżetu partycypacyjnego  w Samborze.Projekt współfinansowany z Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści