Projekt "Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej". - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej".

Projekty
Celem projektu było utworzenie modelowej farmy fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW (1999,92kW) w Gminie Cieszanów, na terenie Województwa Podkarpackiego.

Podstawowym celem i misją działania modelowej elektrowni fotowoltaicznej Stowarzyszenia Horyzonty jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – energii słonecznej, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, a także promocja proekologicznych przedsięwzięć dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energetyki odnawialnej.

Projekt obejmował następujące etapy:
a) wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i projektów branżowych) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
b) roboty budowlano montażowe związane z wykonaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW (1999,92 kW) w tym:
  • - roboty budowlano - montażowej związane z wykonaniem konstrukcji pod panele oraz montażem paneli fotowoltaicznych,
  • - roboty budowlano - montażowe związane z instalacja falowników oraz stacji transformatorowej,
  • - roboty budowlano - montażowe systemu pomiarowego, sterowania oraz zabezpieczającego,
  • - wykonanie przyłącza energetycznego do sieci energetycznej PGE S.A.

Elektrownia składa się z zespołów paneli fotowoltaicznych multikrystalicznych, składających się ze 116 części. Zainstalowano 8333szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 240W każdy. Łączna moc elektrowni to 2,0 [MW].

Projekt zakładał „otwartość” systemu, tzn. umożliwienie rozbudowy elektrowni fotowoltaicznej na sąsiednie działki (niezagospodarowane, korzystnie położone). Ponadto,  zdobyte doświadczeniasą wykorzystywane w działaniach promocyjnych technologii fotowoltaicznej.Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści