Projekt "W Harmonii z Naturą- promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "W Harmonii z Naturą- promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej"

Projekty
Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat bioróżnorodności i oraz ekonomicznej wartości ekosystemów w Polsce Południowo-Wschodniej, w szczególności na obszarach chronionych.
 
 
Projekt był przenaczony dla przedstawiciely samorzadów loklanych, organizacji pozarządowych zajmujących sie ochroną przyrody i ekologią, środowiska naukowego, przewodników górskich, leśników, przedsiębiorców branż związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką, społeczności lokalnej z regionu Polski Południowo-Wschodniej, w szczególności z obszarów NATURA 2000.

Główne działania w projekcie:

1. Promocja celów projektu poprzez organizację konferencji tematycznych:
  • Konferencja pt.  „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej”, zorganizowana w Rzeszowie
  • Konferencja pt. „Możliwości wykorzystania walorów bioróżnorodności  w Polsce  Południowo-Wschodniej”, zorganizowana w Sanoku.
  • Konferencja pt.  „Turystyka przyrodnicza – szanse i ograniczenia eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych”, zorganizowana w Zamościu.

2. Organizacja cyklu 2-dniowych warsztatów w miejscowościach: Zwierzyniec, Bolestraszyce, Ustrzyki Dolne, Puławy Górne, Dukla, Horyniec.
Warszaty skłądały się z 2 modułów:
  • Ekonomiczne wykorzystywanie ekosystemów i bioróżnorodności.
  • Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

3. Opracowanie 2 questów przyrodniczo-kulturowych dla turystów,  na terenie Puław Górnych oraz Zwierzyńca.

4. Opracowanie publikacji i na temat promocji bioróżnorodności pt. "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej".

5. Organizacja konkursu fotograficznego "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie”. Nagrodzone fotografie przyrodnicze zostały umieszczone w publikacji promującej bioróznorodnoć regionu.
6. Stworzenie strony internetowej na Facebooku.


Galeria nadesłanych fotografii konkursowych
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści