Projekt "Akademia Innowacji" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Akademia Innowacji"

Projekty
Projekt „Akademia Innowacji” jest przykładem promocji podkarpackiej nauki.

 
Głównym celem projektu była promocja gotowych do komercjalizacji wyników wybranych prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, które dysponują największym w województwie podkarpackim potencjałem pracowników naukowo-badawczych. Ponadto realizacja projektu miała służyć osiągnięciu takich celów jak: podniesienie w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości, a także potrzeby rozwijania przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zmniejszenie bariery otwarcia się nauki na gospodarkę, przetestowanie nowych kanałów dystrybucji wiedzy akademickiej do przedsiębiorców.
 
 
Cele te były realizowane m.in. poprzez:
 
  • Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informację o wynikach badań naukowych.
  • Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami.
  • Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej.
   
Informacje o projekcie i jego rezultatach zawiera broszura projektowa- "Akademia Innowacji".


Projekt był współfinansowany z programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści