Projekt "Z patentem na TY" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Z patentem na TY"

Projekty

Projekt z „Z patentem na TY"  stanowił kontynuację działań Stowarzyszenia związanych z upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej. Ponadto Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy w zakresie promocji i komercjalizacji prac badawczych z Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim.
 
 
Celem projektu było podniesienie w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości, umiejętności i potrzeby rozwijania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz przedstawienie korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną.
 

Cel ten został zrealizowany poprzez realizację takich działań jak:
 
  • Prowadzenie regionalnego punktu informacji o patentach, który miał na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej oraz korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną. Punkt zlokalizowany był na terenie Politechniki Rzeszowskiej
  • Przeprowadzenie serii szkoleń w zakresie ochrony własności przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Przeprowadzenie konkursu na temat wiedzy o ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Opracowanie 5 studiów przypadków (succes story) dla informacji i promocji procesów patentowania będzie promować samą ideę uzyskiwania patentów poprzez pokazanie przypadków sukcesu.
     


Projekt z „Z patentem na TY" był współfinansowany z programu „Patent PLUS Wsparcie patentowania wynalazków” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści