Projekt „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim” - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim”

Projekty

Celem projektu było wsparcie Rejonu Tłumackiego poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz do poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.
 

Cel ten został zrealizowany m.in. poprzez budowę kompetencji pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego energetycznie zarządzania Rejonem. W ramach realizacji działań projektowych zostało utworzone Rejonowe Energetyczne Centrum Doradcze (RECD) w Tłumaczu. Integralnym elementem Centrum była budowa demonstracyjno-pilotażowej instalacji wykorzystującej energię słoneczną w Tłumaczu oraz strona internetowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej na poziomie rejonu. Zgodnie z założeniami projektu dla przedstawicieli administracji Rejonu Tłumackiego została zorganizowana wizyta studyjna na Podkarpaciu celem przekazania partnerom ukraińskim doświadczeń i najlepszych praktyk województwa podkarpackiego w zakresie efektywności energetycznej na poziomie gmin. W ramach projektu przeszkolono również pracowników administracji Rejonu Tłumackiego z departamentów ds. oszczędzania energii, zarządzania systemami energetycznymi w obiektach użyteczności publicznej, przygotowywania planów i audytów energetycznych, usług doradczych w zakresie polepszania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 
Elementem podsumowującym prace grupy polsko-ukraińskich ekspertów było opracowanie Profilu Energetycznego Rejonu Tłumackiego, którego założenia zostały zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych rejonów na Forum Energetycznym w Tłumaczu pt. „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną".
 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Rejonem Tłumackim, Instytutem Nafty i Gazu Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku oraz Agencją Europejskich Innowacji ze Lwowa.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści