Projekt „Rozwój MSP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”. - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Rozwój MSP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”.

Projekty
Celem projektu w perspektywie długofalowej było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Autonomicznej Republiki Krymu  w obszarze funkcjonowania MŚP.  Cel ten był osiągnięty poprzez realizację dwóch celów bezpośrednich.

  • Cel 1 "Zapoznanie z technologiami z dziedziny  energooszczędności i energii odnawialnych odpowiednimi dla małych i średnich przedsiębiorstw" został osiągnięty poprzez przekazanie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w formie referatów oraz w trakcie wizyt studialnych, pokazów praktycznych,  debat  i indywidualnych konsultacji. Podczas realizacji projektu przedstawiono 15 energooszczędnych  technologii. Podkreślano aspekt współpracy. Delegacja polska miała możliwość poznania elektrowni fotowoltaicznej w Rodnikowie k/Symferopola. ( Elektrownia 7,5 MW, największa w Polsce 1 MW).

  • Cel 2 "Przekazanie wiedzy i doświadczenia województwa podkarpackiego w obszarze  funkcjonowania organizacji wspierania MŚP" został osiągnięty  poprzez zaprezentowanie systemu wsparcia MŚP na Podkarpaciu,  zaproszenie ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie systemy wsparcia MŚP. Opracowano rekomendacje do koncepcji systemu wsparcia MŚP w  Autonomicznej Republiki Krymu. Poparte to zostało wizytami w firmach będących beneficjentami systemu wsparcia MŚP na Podkarpaciu. Łącznie udział w projekcie wzięło 15 przedstawicieli firm sektora MŚP oraz  5 organizacji wsparcia biznesu. Opracowano „Założenia koncepcyjne systemu wsparcia MŚP w autonomicznej Republice Krymu”


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści