Projekt „Rozwój MŚP Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”. - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Rozwój MŚP Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”.

Projekty

Celem projektu w perspektywie długofalowej było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Rejonu Zakarpackiego w obszarze funkcjonowania MŚP.  Cel ten był osiągnięty poprzez realizację dwóch celów bezpośrednich:

  • Cel 1 „Zapoznanie z technologiami z dziedziny energooszczędności i energii odnawialnych odpowiednimi dla małych i średnich przedsiębiorstw”  został osiągnięty poprzez przekazanie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w formie referatów oraz w trakcie wizyt studialnych, pokazów praktycznych,  debat  i indywidualnych konsultacji. Podczas realizacji projektu przedstawiono 13 energooszczędnych  technologii. Podkreślano aspekt współpracy przedstawiano ciekawe  technologie i osiągnięcia na  Zakarpaciu. Przykładem jest zrealizowany unikalny projekt ogrzewania domu handlowego „Ukraina” w Użgorodzie. Firma z Użgorodu zaprojektowała i wykorzystała m.in. unikalne ciepło z lad chłodniczych (a w domu handlowym jest ich dużo) do ogrzewania budynku. Prace wykonano w ciągu 2 miesięcy przed zimą co uratowało firmę przed bankructwem i umożliwiło funkcjonowanie obiektu.

  • Cel 2 „Przekazanie wiedzy i doświadczenia województwa podkarpackiego w obszarze  funkcjonowania organizacji wspierania MŚP”  został osiągnięty  poprzez zaprezentowanie systemu wsparcia MŚP na Podkarpaciu,  zaproszenie ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie systemy wsparcia MŚP. Opracowano rekomendacje do koncepcji systemu wsparcia MŚP na Zakarpaciu. Poparte to zostało wizytami w firmach będących beneficjentami systemu wsparcia MŚP na Podkarpaciu. Łącznie udział w projekcie wzięło 13 przedstawicieli firm sektora MŚP oraz  5 organizacji wsparcia biznesu.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści