2021 Strażnicy Ciemnego Nieba- opis projektu - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

2021 Strażnicy Ciemnego Nieba- opis projektu

Projekty
Projekt Strażnicy Ciemnego Nieba                                           

Projekt "Strażnicy Ciemengo Nieba" (Guardians of Dark Sky) był realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele.
Termin realizacji projektu: od grudnia 2021 r. do października 2022 r.

Lider projektu: Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” z Rzeszowa.
 
Partner projektu: Non-investment Fund "Teleskop" ze Sniny na Słowacji.
 

Miejsce realizacji projektu to miasto Rzeszów, obszar Podkarpacia, w szczególności  Park  Gwiezdnego Nieba Bieszczady oraz słowacki Park Ciemnego Nieba Połoniny.Główny cel projektu:
Celem projektu było wparcie działań obywatelskich na rzecz ochrony nocnego środowiska przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem poprzez:

  • Promocję i budowanie świadomości znaczenia ochrony nocnego środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem.
  • Doskonalenie umiejętności działań obywatelskich jako sygnalistów/syganalistek i  strażników/strażniczek jakości nocnego środowiska.


Najważniejsze działania projektu:
Warsztaty tematyczne dla strażniczej/strażników ciemnego nieba:
  • 2 warsztaty z dokumentowania zanieczyszczenia sztucznym światłem- nocna fotografia i filmowanie.
  • 1 warsztat z przygotowania (montażu) materiałów od publikacji oraz publikowania wyników działań strażniczych w mediach
  • 1 szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z ochrona ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem oraz z procedur zgłaszania postulatów do władz  lokalnych w ramach interwencji oraz do dokumentów strategicznych.
  • 1 szkolenie podsumowujące.

2. Konferencja prasowo-informacyjna.
3. Organizacja webinarów tematycznych.
4. Film promujący tematykę zanieczyszczenia sztucznym światłem.
5. Konkurs fotograficzny którego celem było uchwycenie na fotografii problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem.


W wyniku realizacji projektu powstała na Podkarpaciu grupa ok. 30 osób - strażników/strażniczek ciemnego nieba, które umieją monitorować i sygnalizować władzom lokalnym i mediom  problemy związane z coraz większym zanieczyszczeniem sztucznym światłem środowiska naturalnego.

Ponieważ na Podkarpaciu znajdują się jedne z najmniej zanieczyszczonych sztucznym światłem obszarów przyrodniczych w Polsce, jak np. Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, działania  takiej grupy osób przyczynią się do utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego regionu, a być może nawet do jego lokalnej poprawy.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści