Projekt „Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk” - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk”

Projekty

Projekt przewidywał wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Piervomaysk poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Cel ten był realizowany m.in. poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego energetycznie zarządzania miastem. W ramach realizacji działań projektowych został utworzony punkt doradczy w zakresie efektywnego użytkowania energii w jednostce administracyjnej miasta Pervomaysk. Integralnym elementem punktu doradczego była strona internetowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej na poziomie gmin. Zgodnie z założeniami projektu dla przedstawicieli miasta Piervomaysk została zorganizowana wizyta studyjna na Podkarpaciu celem przekazania partnerom ukraińskim doświadczeń województwa podkarpackiego w zakresie efektywności energetycznej na poziomie gmin oraz najlepszych praktyk w zakresie wdrażania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przestrzeni miejskich.

W ramach projektu również przeszkolono  ośmiu specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią i energooszczędnego oświetlenia obiektów użyteczności publicznej. Elementem podsumowującym prace grupy polsko-ukraińskich ekspertów było opracowanie wzorcowego planu energo-efektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk, którego założenia zostały zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych miast na Forum Efektywnie Energetycznych Miast Ukrainy.

Partnerami zagranicznymi Stowarzyszenia „Horyzonty” było Miasto Pervomaysk oraz Agencja Europejskich Innowacji ze Lwowa.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści