Karpackie Gwiezdne Niebo- opis projektu - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Karpackie Gwiezdne Niebo- opis projektu

Projekty
Projekt Karpackie Gwiezdne Niebo                                             

Projekt "Karpackie Gwiezdne Niebo" (Carpathian Starry Sky) był realizowany w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Liderem projektu j było ukrańskie stowarzyszenie Institute of Development of Carpathian Region z Użgorodu. Polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty".
Termin realizacji projektu: od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.
Główne cele projektu:
  • Promocja astroturystyki, szczególnie na obszarze polskiego Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady" oraz ukraińskiego Parku Ciemnego Nieba "Zakarpacie".
  • Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w dziedzinie astroturystyki i ochrony ciemnego nieba

Najważniejsze rezultaty projektu:
1. Przeprowadzenie badań terenowych i opracowanie audytu zanieczyszczenia światłem na terenie Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady oraz Zakarpackiego Parku Ciemnego Nieba oraz przygotowanie opracowań dotyczacych  astroturystyki i turystyki przyrodniczej na terach tych parków.
3. Opracowanie i wyznakowanie ścieżki przyrodniczej związanej z astronomią i problemem zanieczyszczenia światłem na terenie Zakarpackiego Parku Ciemnego Nieba oraz szkolenie dla astro-przewodników.
4. Pokazy astronomiczne dla publiczności.
5. Publikacje i filmy:
6. Promocja naszych parków:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt współfinasowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.Niniejsza strona internetowa została stworzona  przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY" i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści