Projekt „Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego” - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego”

Projekty
Celem projektu był rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Sambor poprzez wsparcie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw i nawiązanie kontaktów gospodarczych z Polską, co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia jego mieszkańców.

W ramach realizacji działań projektowych w pierwszym etapie zostało utworzone Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską, które w drugim etapie zostało włączone jako bazowa komórka w Agencji Rozwoju Sambora (ARS). ARS stanowi punkt doradczy i szkoleniowy, który został powołany do wsparcia małego biznesu głównie mikroprzedsiębiorstw, promujący przedsiębiorców, organizujący kontakty gospodarcze z Polską a w przyszłości udzielający wsparcia finansowego. Jest to również punkt informacyjny dla potencjalnych inwestorów.

W ramach projektu przeszkolono specjalistę ds. przedsiębiorczości i współpracy z Polską. Szkolenie specjalisty odbywało się poprzez wizytę studialną w Polsce i krótkotrwały staż w instytucjach otoczenia biznesu Podkarpacia. Został zakupiony sprzętu komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero) faxu i telefonu. Opracowano materiały podstawowego kursu prowadzenia działalności i przeprowadzono pierwszą edycję pilotażowego kursu. Polsko-Ukraiński zespół ekspertów opracował dokumenty statuujące Agencję oraz założenia funkcjonowania instytucji wsparcia finansowego. Ponadto zorganizowano wizyty studyjne w Polsce dla animatorów życia gospodarczego w Samborze, w ramach których odbyły się wizyty w przedsiębiorstwach z możliwością dyskusji na temat uwarunkowaniach prowadzenia działalności biznesowej, szkolenie i spotkania z osobami z instytucji otoczenia biznesu na Podkarpaciu.
Partnerami zagranicznymi Stowarzyszenia Horyzonty w projekcie byli Urząd Miasta Sambora oraz Agencja Europejskich Innowacji ze Lwowa.

Projekt był finasowany ze środków Ministerswa Spraw Zagranicznych- Polska Współpraca Rozwojowa.


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści