Klimatycznie Pod Gwiazdami- opis projektu - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Klimatycznie Pod Gwiazdami- opis projektu

Projekty
Projekt Klimatycznie Pod Gwiazdami                                        

Projekt "Klimatycznie Pod Gwiazdami " jest realizowany z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Termin realizacji projektu: od lipca 2024 r. do listopada 2024 r.

Główny cel projektu:
Celem projektu jest popularyzacja wśród studentów i doktorantów zachowań proekologicznych w zakresie ochrony nocnego środowiska przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem.


Uczestnicy projektu: studenci i doktoranci uczelni wyższych. Udział w działaniach projektu jest bezpłatny.

Miejsce realizacji projektu to: miasto Rzeszów, Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, a także Niepołomice i okolice.
Najważniejsze działania projektu:
I. Studenckie warsztaty pod ciemnym niebem (sierpień)
-Warsztaty praktyczne z dokumentowania zanieczyszczenia sztucznym światłem- nocna fotografia ciemnego nieba
-Prelekcje na temat „Zanieczyszczenie świetlne i jego wpływ na ludzi i środowisko naturalne”.

II. Astroweekend z gwiazdami i przyrodą (wrzesień)
-Wizyta studyjna  do obserwatorium astronomicznego  na Lubomirze (Węglówka, gmina Wiśniowa) i/lub  w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Forcie Skała.
-Zajęcia tematyczne: Badania zmian klimatu i efektów tych zmian na Ziemi na podstawie zdjęć satelitarnych, korzystanie z baz danych (zdjęcia z EARTHCAM, satelity  Kopernik, Sentinel). Wykorzystanie innych niż widzialne fal elektromagnetycznych do dokumentowania zmian klimatu i zanieczyszczenia sztucznym światłem (podczerwień).
-Zajęcia praktyczne: Dobre przykłady ochrony przyrody i klimatu w okolicach Niepołomic
- Sesje  fotograficzne.

III. Warsztaty kreatywne (wrzesień/październik)
-Warsztaty: Działalność studencka na rzecz minimalizacji skutków zanieczyszczenia świetlnego.
-Warsztaty z projektowania koszulek promujących ochronę ciemnego Nieba
-Zajęcia praktyczne: Testowanie aplikacji wspomagających monitorowanie i ograniczanie zanieczyszczenia sztucznym światłem, na przykładzie wybranego obszaru Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady oraz okolic zamieszkania osób uczestniczących w warsztatach

IV. Konkurs fotograficzny „Aby znów ujrzeć gwiazdy”.
Przygotowana zostanie również fotoksiążka pokazująca najciekawsze zdjęcia dokumentujące działania projektu, nagrodzone prace konkursowe oraz zdjęcia pokazujące piękno nocnego nieba i dokumentujące zanieczyszczenie światłem. Wykorzystane w niej zostaną prace uczestników/uczestniczek  i ekspertów warsztatów.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków  
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
otrzymanych w 2024r. w ramach konkursu
"Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego."

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści