2021 SGN Warsztaty - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

2021 SGN Warsztaty

Projekty > Strony projektow realizowanych
Warsztaty projektowe
program i zgłoszenia
Program cyklu warsztatów poświęconych dokumentowaniu zanieczyszczenia sztucznym światłem i podejmowaniu działań w celu jego ograniczania.
Warsztaty fotograficzne – podstawy fotografii dziennej i nocnej, wprowadzenie do problemu zanieczyszczenia światłem, planowanie działań dokumentujących zanieczyszczenie sztucznym światłem, podstawy komputerowej obróbki obrazów.
Konferencja prasowa projektu.

Warsztaty fotograficzne –fotografia zanieczyszczenia światłem w terenie, komputerowa obróbka obrazów zanieczyszczenia światłem.

Szkolenie prawno-społeczne – prawne możliwości ograniczania zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce i Europie, przykłady działań ograniczających zanieczyszczenie sztucznym światłem, możliwości działań angażujących lokalne społeczności, edukacja ekologiczna i promocja „ciemnego nieba”.
Warsztaty fotograficzne –fotografia zanieczyszczenia światłem-doskonalenie umiejętności w Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, komputerowa obróbka obrazów zanieczyszczenia światłem, podsumowanie działań i ocena prac uczestników, przygotowanie obrazów i filmów uczestników do publikacji.

5. Puławy Górne k/Rymanowa - 28 października 2022
Szkolenie podsumowujące działania projektowe, wraz z dysykusją na temat możliwości kontynuacji wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczenia sztucznym światłem.Zgłoszenie udziału w cyklu warsztatów.
Regulamin udziału w cyklu warsztatów (.PDF).

Karta zgłoszenia udziału w cyklu warsztatów.
Uczestnicy warsztatów otrzymują:
 
-noclegi i wyżywienie,
 
-dostęp do stacji graficznej wraz z potrzebnym oprogramowaniem,
 
-dostęp do sprzętu fotograficznego z osprzętem.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów mogą:
 
a. uczestniczyć w webinariach tematycznych, uzupełniających i porządkujących zdobyta na warsztatach wiedzę;
 
b. uczestniczyć w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach projektu Strażnicy Ciemnego Nieba;
 
c. opublikować najciekawsze prace w fotoksiążce projektowej;
 
d. uczestniczyć w wymianie informacji i wiedzy w mediach społecznościowych.

 
 
 
Każdy uczestnik powinien:
 
-wziąć udział we wszystkich warsztatach z cyklu. (W przypadku losowej nieobecności powinien uprzedzić o niej organizatora możliwie jak najwcześniej przed warsztatami. tak, aby umożliwić udział osobie z listy rezerwowej);
 
-zabrać na warsztaty własny sprzęt fotograficzny i komputerowy;
 
-zabrać ubranie odpowiednie do nocnych działań w danej porze roku;
 
-aktywnie i twórczo uczestniczyć w warsztatach.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści