Projekt "Innowacja Akademicka". - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Innowacja Akademicka".

Projekty

Celami projektu były:
 
  • Kontynuacja podnoszenia w środowisku kadry naukowej, studentów świadomości i potrzeby rozwijania przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Zmniejszenie bariery otwarcia się nauki na gospodarkę ( przedsiębiorczość),
  • Użycie nowych kanałów dystrybucji wiedzy akademickiej (stoiska nauki na targach i wystawach) do przedsiębiorców oraz punktu wiedzy o możliwościach wsparcia firm typu start-up i spin-off dla środowiska akademickiego. Zmniejszanie bariery otwarcia się gospodarki na naukę.
   
Projekt miał na celu ugruntowanie i poszerzenie rozpoczętej w 2009 roku promocji prac badawczych uczelni, a także propagowania inicjacji przedsiębiorczości wśród studentów, z rozszerzeniem na Uniwersytet Rzeszowski.

 
Projekt  był realizowany  w następujących grupach działań:
 
I. Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań naukowych – kontynuacja działań, wybiegających także poza Politechnikę Rzeszowska, aby wiadomo było co komercjalizować z jednej  strony oraz  identyfikacja źródeł wsparcia merytorycznego i finansowego, z drugiej strony.
 
II. Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami o możliwościach nauki oraz  funkcjonowanie punktu  wiedzy o możliwościach wsparcia firm typu spin-out i spin-off dla środowiska akademickiego.
 
III. Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej – dla podniesienia umiejętności tworzenia własnej firmy.Projekt był realizowany w 2011r., w ramach programu: ”Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści