Projekt "Innowator Akademicki" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Innowator Akademicki"

Projekty
 
Głównym celem projektu była komercjalizacja wyników wybranych prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto realizacja projektu miała służyć osiągnięciu takich celów jak: podniesienie w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości, a także potrzeby rozwijania przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zmniejszenie bariery otwarcia się nauki na gospodarkę, przetestowanie nowych kanałów dystrybucji wiedzy akademickiej do przedsiębiorców oraz punktu wiedzy o możliwościach wsparcia firmy typu start – up i spin off dla środowiska akademickiego.

W ramach projektu wybrano 10 prac, które zostały przeznaczone do komercjalizacji, wśród nich znalazły się :
Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji ręki - służy do przywracania sprawności ruchowej ręki u pacjentów z różnymi stopniami dysfunkcji – np. efektami zwyrodnienia stawów, chorób reumatologicznych, udarów mózgu, czy urazów powypadkowych. Prototyp jest stosowany w szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, w oddziałach rehabilitacyjnych, reumatologicznych.

Urządzenie do pomiarów właściwości technologicznych żywic - pozwala na precyzyjne ustawienie własności i parametrów urządzenia zależnie od rodzaju badanej żywicy i sposobu prowadzenia pomiarów. Wynalazek ma zastosowanie w zakładach produkcji żywic, jak również  może być wykorzystywany przez odbiorców żywic oraz przez laboratoria odpowiedzialne za badania i certyfikację produkcji żywic.

Technologia produkcji roślin energetycznych i przemysłowych o drzewiastych pędach-obejmuje wykorzystanie specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do wykonywania poszczególnych prac tj.: urządzenie do iniekcyjnego dawkowania nawozów, urządzenie do produkcji sztobrów, kosiarka do roślin drzewiastych, sieczkarnia do drewna, urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody.
Technologia ma zastosowanie w produkcji drzewiastych roślin energetycznych i przemysłowych, z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych. Technologia ta jest przydatna w gospodarstwach o małych areałach.

Urządzenie do łupania drewna -  pracuje z wydajnością porównywalną z dotychczas stosowanymi, nie powodując hałasu i nie ulegając awariom układów napędowych wynikających z dynamiki ich pracy. Rozwiązanie może być stosowane w firmach zajmujących się przygotowaniem i dystrybucją drewna do kominków, może także z powodzeniem zastąpić stosowane w warunkach  domowych siekiery.

Wielofunkcyjny zestaw urządzeń - posiada na platformie jednego samochodu m.in. agregat prądotwórczy, podnośnik z obrotowym ramieniem usytuowany za kabiną kierowcy, rębak do gałęzi i innych odpadów drzewnych, urządzenia do zbierania liści, spawarkę, kosz na drobne odpady. Może służyć do prac porządkowych na terenach miejskich, między innymi do pielęgnacji zieleni miejskiej, przeczyszczania studzienek kanalizacyjnych, zbierania liści i trawy, jak również na przykład na lotniskach do serwisowania pasa startowego, czyszczenia samolotów itp.

Łożysko ślizgowe z osiowym przepływem oleju- istotą rozwiązania jest zmniejszenie wrażliwości na zanieczyszczenia łożyska ślizgowego z osiowym przepływem oleju, poprzez zastosowanie rowka śrubowego.  Ma zastosowanie w średnio obciążonych węzłach ślizgowych narażonych na niszczące działanie zawartych w oleju zanieczyszczeń.

Szlifierka do szlifowania  ścian i sufitów -  dzięki zastosowaniu prostowodowego  ramienia z zamocowanym zespołem napędowym tarczy szlifierskiej, umożliwia szlifowanie zarówno ścian jak i sufitów z dużą wydajnością i przy małym wysiłku osoby obsługującej. Równocześnie następuje odsysanie pyłu do odkurzacza przemysłowego. Może być wykorzystana w dowolnych pomieszczeniach gwarantując dużą wydajność szlifowania przy znacznym odciążeniu pracownika wykonującego przy jej użyciu tę operację.

Wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-pompowe w systemach kanalizacyjnych -  służy do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacyjnej i obiektów z nią współdziałających oraz odbiorników ścieków, do zastosowań szczególnie w terenach o małych spadkach, niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych oraz w przypadku braku dostępności terenów budowlanych.

Wielokomorowe zbiorniki grawitacyjne w systemach kanalizacyjnych - w jednym z rozwiązań zbiorników zastosowano samoczynnie działające, pływające ściany przelewowe, które w zależności od warunków hydraulicznych pełnią rolę przelewów lub klap zwrotnych. W rozwiązaniu drugim wyeliminowano wszystkie ruchome elementy układu hydraulicznego zbiornika stosując samoczynnie działający, lewarowy system jego opróżniania. Służy do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacyjnej i obiektów z nią współdziałających oraz odbiorników ścieków.

Areacyjny wtryskiwacz paliwa - polega na zastosowaniu modułowej budowy areacyjnego wtryskiwacza paliwa, z możliwością łatwej wymiany i różnorodnego kojarzenia poszczególnych modułów zawirowywacza zewnętrznego i wewnętrznego o różnej geometrii ich palisad z modułem głównym. Ma zastosowanie w małych silnikach turbinowych, do napędu aparatów latających o wadze  do 20 kg. W Polsce małe silniki turbinowe nie są produkowane.


Projekt „Innowator Akademicki” był realizowany w roku 2010, w ramach programu: ”Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści