Projekt "Energo–Oszczędność. Wymiana dowiadczeń w zakresie rozwiązań systemowych i dobrych praktyk w Polsce i na Ukrainie". - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Energo–Oszczędność. Wymiana dowiadczeń w zakresie rozwiązań systemowych i dobrych praktyk w Polsce i na Ukrainie".

Projekty

Projekt miał w swym założeniu zapoznanie uczestników z  problematyką oszczędności energetycznej, z technologią energetyki odnawialnej oraz możliwością jej wykorzystywania w sposób wydajny i przyjazny środowisku. Dlatego głównym celem przyjętym w projekcie było kształtowanie aktywnych postaw poprzez nabywanie wiedzy i doświadczeń europejskich przez partnerów ukraińskich w zakresie energooszczędności.

Projekt skierowany został do przedstawicieli nauki, władz lokalnych, władz regionalnych odpowiedzialnych za planowanie rozwoju oraz do liderów lokalnych a także do osób prywatnych zainteresowanych tematyką energooszczędności.
Zasięg geograficzny projektu obejmował regiony zachodnie Ukrainy tj.: obwód lwowski, obwód wołyński, obwód zakarpacki, obwód iwano-frankowski, obwód tarnopolski, a także regiony południowe: obwód chersoń, obwód mikołajewski, obwód odeski, Autonomiczną Republikę Krymu.

Projekt obejmował cztery etapy realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2010r.
Etap I Identyfikacja partnerów i promocja
Etap II Wizyta studialna i seminarium na Ukrainie
Etap III Wizyta studialna i seminarium w Polsce
Etap IV Konferencja podsumowująca na Ukrainie
W trakcie wizyt studialnych odwiedzono 14 miejsc w tym:

6 miejsc w trakcie wizyty studialnej w Obwodzie Zakarpackim:
·         Użgorodzka Elektrownia Wodna
·         Teleble-Ricka Elektrownia Wodna
·         Jabil Circuit Ukraine Limited Sp. z o.o. w Użgorodzie
·         Groklin-Karpaty Sp. z o.o. w Użgorodzie
·         Firma EKO-KERT  na Zakarpaciu
·         Eksperymentalna instalacja biogazowa w miejscowości Beregowo

5 miejsc podczas wizyty studialnej na Podkarpaciu:
·         Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (Aeropolis)
·         Inkubator Przedsiębiorczości IN MARR w Mielcu
·         Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A
·         Oczyszczalnia Ścieków MPWiK w Rzeszowie
·         Firma D.A. Glass –Teodora Doros na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego

oraz 3 miejsca podczas wizyty w Autonomicznej Republice Krymu:
·         Jałtańskie Szkoleniowo Metodyczne Centrum Ekologii
·         Krymskie Centrum Naukowo-Techniczne
·         Narodowa Akademia Budownictwa i Ochrony Środowiska
Partnerami projektu byli:
  • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
  • Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej
  • Związek Stowarzyszeń Naukowo-Inżynieryjnych Krymu
  • Fundacja Rozwoju Współpracy Transgranicznej w Użgorodzie
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści