Projekt "Eko-energia" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Eko-energia"

Projekty

Projekt miał na celu zainteresowanie uczestników problematyką oszczędności energetycznej i energią z odnawialnych źródeł energii oraz z technologią energetyki odnawialnej oraz możliwością jej wykorzystywania w sposób wydajny i przyjazny środowisku.
Dlatego głównym celem przyjętym w projekcie było kształtowanie aktywnych postaw poprzez nabywanie wiedzy i doświadczeń europejskich przez partnerów ukraińskich w zakresie wdrażania programów bezpieczeństwa energetycznego w tym rozwój energii odnawialnych.

Projekt skierowany został do przedstawicieli nauki, władz lokalnych, władz regionalnych odpowiedzialnych za planowanie rozwoju oraz do liderów lokalnych a także do osób prywatnych zainteresowanych tematyką energooszczędności. Zasięg geograficzny projektu obejmował regiony zachodnie Ukrainy tj.: obwód lwowski, obwód wołyński, obwód zakarpacki, obwód iwano-frankowski, obwód tarnopolski, a także regiony południowe: obwód Chersoń, obwód Mikołajewski, obwód odeski, Krym.

Projekt obejmował cztery etapy realizowane w okresie od IV do XII 2009:
  • Etap I    Identyfikacja partnerów i promocja
  • Etap II   Wizyta studialna i seminarium na Ukrainie
  • Etap III  Wizyta studialna i seminarium w Polsce
  • Etap IV  podsumowująca na Ukrainie

W trakcie wizyt studialnych uczestnicy zapoznali się  z technologiami z dziedziny energooszczędności, technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności wytwarzania biogazu, metodologią planowania rozwojowego na przykładzie energii odnawialnej zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.
Podczas seminarium nastąpiło przekazanie wiedzy i doświadczeń województwa podkarpackiego regionom ukraińskim w sferze planowania i rozwoju wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i programów oszczędzania energii.

Projekt przyczynił się do nawiązania bezpośrednich kontaktów grup docelowych projektu, a także do zapoznania uczestników z programami Unii Europejskiej dotyczącymi oszczędnej i odnawialnej energii. Rezultatem projektu jest rozpowszechnienie informacji o możliwości stosowania innowacyjnych energooszczędnych technologii w najbliższym otoczeniu, co spowodowało zwiększenie zainteresowania tematyką energooszczędności.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści