Projekt "Badanie stanu i wykorzystania instrumentów finansowych dla innowacyjności w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Badanie stanu i wykorzystania instrumentów finansowych dla innowacyjności w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego"

Projekty

Celem realizacji projektu była diagnoza źródeł finansowania innowacji w przedsiębiorstwach, identyfikowania ryzyka finansowego w tym obszarze oraz sposobów jego zabezpieczania, a także zakres oferty  i wykorzystania innowacyjnych usług finansowych w województwie podkarpackim.

Wyniki badań projektu zostały zawarte w publikacji projjektowej.


Projekt był Projekt był realizowany w roku 2007, w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści