Projekt "Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa szansą dla polskiej przedsiębiorczości"

Projekty
Projekt był realizowany w roku 2006, w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości  ZPORR. Budżet  projektu ok. 1 mln złotych.

Celem tego projektu było utworzenie 25 nowych mikro-przedsiębiorstw. Grupą docelową byli absolwenci i studenci rzeszowskich uczelni.
Utworzono 29 mikro–przedsiębiorstw. Projekt zakończono w 2007 roku.
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści