Projekt „Wdrażanie Innowacji w Przedsiębiorstwach Budowlanych” - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt „Wdrażanie Innowacji w Przedsiębiorstwach Budowlanych”

Projekty
Celem projektu było budowanie klastra przedsiębiorstw budowlanych Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie, zapoznanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych w przedsiębiorstwach Podkarpacia oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami z Podkarpacia i Ukrainy.
Partnerem projektu była Agencja Rozwoju Obwodu Chmielnickiego „Podylia Pershi”.
Projekt był finansowany z programu Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI).
ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści