Projekt "Rozwój gospodarczy w Euroregionie Karpackim" - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt "Rozwój gospodarczy w Euroregionie Karpackim"

Projekty
Projekt badawczy polegający na analizie sytuacji społeczno ekonomicznej w regionach, które są członkami Euroregionu Karpackiego wraz
z przedstawieniem lokalnych i regionalnych instytucji finansowych wspierających rozwój.

Prace badawcze realizowane były we współpracy z Narodowym Uniwersytetem w Użgorodzie (Ukraina), Izbą Przemysłowo-Handlową w Satu Mare i Centrum Wspierania Biznesu Regionu Maramures (Rumunia), Centrum Studiów Regionalnych Regionalnych Miszkolcu Węgierskiej Akademii Nauk (Węgry), Instytutem Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki w Koszycach (Słowacja), oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.
Zakończeniem projektu było wydawnictwo w języku angielskim, które zawierało wyniki przeprowadzonych badań wraz a przykładami wspieranych projektów rozwojowych.

Projekt był realizowany w roku 2002 i finansowany przez Fundację  Karpacką.

ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
PROJEKTY ROZWOJOWE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści